Die Atheïsten toch…

Het vrijzinnig fundamentalisme ondergraaft de samenleving, zegt die mens van Doorbraak. Ik post het artikel op mijn Facebook en vat het samen als: zever in pakskes. Waarop iemand mij vraagt om te verduidelijken waarom ik dat zeg. En ik begin te typen. En na anderhalf blad over de eerste drie zinnen moet vaststellen dat het zelfs nog erger is dan ik dacht na een eerste lezing. En dat ik echt op elke zin in dat stuk commentaar heb. ‘t Is uiteindelijk een vijftal bladzijden geworden. Ik kan mij voorstellen dat ge geen goesting hebt om het allemaal te lezen. Om u de tijd te besparen: de conclusie is dat het wel degelijk zever in pakskes is.

Ik zal beginnen met de commentaar: “Hoogstens een niet-atheïstische opinie, een mening gelijk een andere”. Zoals ik al zei: het is niet omdat het een mening is dat het geen onzin kan zijn. Sommigen mensen zijn van mening dat de aarde plat is, bijvoorbeeld. Een mening heeft op zich weinig waarde als je niet kan aantonen dat ze ergens op gebaseerd is. Anders is het gewoon cafépraat. Soms is het erger dan dat. Dan worden mening geuit om bewust schade toe te brengen. Dat zijn dan al helemaal geen “meningen zoals een andere”. Ik ben trouwens van mening dat ik mensen die voor Doorbraak schrijven per definitie niet vertrouw. Zo bekrompen ben ik wel.

Wat het artikel betreft – hou u vast want ik heb wreed veel geschreven.

Het begint al bij de titel: “Het vrijzinnig fundamentalisme ondergraaft onze samenleving”. Het vrijzinnig fundamentalisme … ik zit me nu al een paar uur af te vragen wat hij daarmee bedoelt. Op zich een redelijk contradictorische term. Ik groeide op in de “Vrijzinnige Kerk” (waar hij het verder in het artikel over heeft). Wij hadden daar ook een clublied. Niet “De Vlaamse Leeuw” waarin oeverloos met klauwen en tanden en God en volk wordt gezwaaid:

Hij strijdt nu duizend jaren voor vrijheid, land en God; En nog zijn zijne krachten in al haar jeugdgenot. Als zij hem machteloos denken en tergen met een schop, Dan richt hij zich bedreigend en vrees’lijk voor hen op

Ik heb dat moeten opzoeken want ik word onterfd als ik dat van buiten zou kennen, zo erg is dat bij fundamentalistische vrijzinnigen!

Ons clublied gaat als volgt:

De gedachten zijn vrij. Wie raadt ze daarbinnen? Zij dansen voorbij Als nacht’lijke schimmen Geen mens kan ze naken Geen jager ze raken Laat wezen wat zij: De gedachten zijn vrij!

Ik erken ten volle de kneuterigheid van de tekst, maar als uw clublied het heeft over het belang van vrij gedachtegoed, dan lijkt het me nogal moeilijk om fundamentalistisch te zijn, nee?

Enfin, we moven on, want ik ben al een half blad bezig over zijn eerste zin. En zie, ik stoot zowaar op een punt: “Een verbod op besnijdenis bij jongens en meisjes is de ideale manier om een ongewenste religieuze groep, de moslims, weg te jagen”. Joepie, toch ene die het zegt!  Waarna hij mijn oh-kijk-een-zinnige-opmerking-moment onmiddellijk weer onderuithaalt door er “En tegelijk helpt het om de radicaal vrijzinnige agenda door te duwen.” achter te schrijven.

Ten eerste: tuurlijk wrijven fans en vrienden van het Vlaams Blok in hun handen. Alweer een stok om moslims mee te slaan, alweer een reden om mensen tegen elkaar op te zetten. Het is niet omdat ik de analyse deel (religieuze gebruiken waarbij iemand een stuk van zijn vel inlevert nog voor hij zelf iets over zijn vel te zeggen heeft, ik ben daar geen fan van) dat ik het eens ben met de oplossing (Alle moslims buiten! Bij voorkeur met intact pietje, dat moeten ze dan maar elders laten verzagen!). Maak van mij geen racist of ik ga wreed lastig worden.

Ik denk gewoon dat we daar als maatschappij toch eens over mogen nadenken. Is dat nog van deze tijd? Wat is het alternatief? Gaan mensen niet ondergronds na een verbod en wat zijn daarvan de consequenties? Is al dat verbieden niet een beetje overdreven en kunnen we ook in alle rust en redelijkheid met elkaar praten? Ik zie niet in wat dat met het doorduwen van een radicaal vrijzinnige agenda te maken heeft.

Dat soort dingen evolueert immers. Voortschrijdend inzicht enal. Ook bij ons. Een voorbeeld daarvan is alweer te vinden bij Meneer Wikipedia:

“Als enig land in West-Europa zijn ‘acceptabele lijfstraffen’ in Groot-Brittannië nog toegestaan. Met name de Engelse (privé)-kostscholen zijn er bekend om. Toneelstukken, films en televisieseries die daaruit zijn voortgekomen geven de indruk dat veel Britten hun schooltijd hebben doorgebracht bij sadistische schoolmeesters. Sinds 1986 verbiedt de Britse wet lijfstraffen op openbare scholen.”

Ge leest dat goed: 1986. Soms denk ik dat we hier niet zo hoog van onze morele toren moeten blazen als we andere mensen de les spellen.

Blijft nog de vraag wat die man met “radicaal vrijzinnige agenda” bedoelt. Als die er al is had ik hem graag eens gezien want ongetwijfeld zou ik het er 99% mee eens zijn. De situatie is niet meer wat ze was toen ik opgroeide. In de Westfluuten in de jaren ’70 had de pastoor nog redelijk veel te zeggen. De nonnen stonden in de jaren ’50 bijna huilend aan de rokken van mijn grootmoeder te trekken toen ze haar oudste dochter bij die bende sadisten weghaalde om ze naar het toenmalige pas opgerichte Rijksonderwijs te verkassen. Ik denk dus dat het maar best is dat de vrijzinnigen een eigen agenda hebben. En dat ze die in deze tijden heel goed in de gaten houden, want al wat de laatste decennia met veel zorg werd opgebouwd staat langs alle kanten onder druk. Omwille van – Tarataratara!!! –  het geloof. Al die geloven hebben namelijk ook een agenda. En met die agenda’s ben ik het grotendeels oneens.

Kijk, drie zinnen ver en ik bedenk mij nu al dat het te lang is voor een Facebookpost dus zal ik maar op mijn blog smijten.

Wat zegt die verstandige mens over besnijdenis, dan? Iets over IJsland als onbetwistbaar moederland en smeltende sneeuw in Vlaanderen. Nooit echt gemerkt dat IJsland opeens trendsetter is geworden (jammer, misschien) maar ik wil die mens op zijn woord geloven. Vanaf nu wordt alles wat in IJsland wordt rondgetoeterd onmiddellijk door het parlement gejaagd. No problem. Ik feliciteer de man ook met zijn waarlijk bewonderenswaardige vaststelling dat we over besnijdenis bij vrouwen kort gaan zijn, wegens mensonwaardig.

Dan zegt hij “De vraag is of dat ook bij mannen zo is. Het lijkt me moeilijk dat proefondervindelijk vast te stellen”. Bof, ik zou zeggen: als het ergste wat u tijdens een leven van religieuze indoctrinatie overkomt (grapje!!) een stuksken vel van uw pietje snijden is, dan vind ik het allemaal nogal meevallen en zou ik zeggen: maakt daar zo geen spel van, er zijn andere katten te geselen. Ik zeg niet dat ik het een briljant plan vind, en ik zou liever zien dat je zoiets zelf kan beslissen als je daar klaar voor bent. Om daar nu maar meteen het kinderrechtenverdrag bij te halen, kweenie, misschien wat overdreven.

Wel is het voor mij duidelijk dat je, zoals meneer zegt, je een gebod van God niet boven de wet kunt stellen. Als in “NOOIT”. Geloof is namelijk een bijzonder kwalijke adviseur als het op wetgeving aankomt. Ik zou zelfs zeggen dat het een slechte adviseur is in om het even wat, maar hé, de gedachten zijn vrij en zolang ge daar geen andere mensen mee lastig valt zal het mij wel redelijk wreed erg worst wezen.

Helemaal ik-ben-van-mijn-stoel-gevallen werd het bij “Ik wacht tot de eerste geradicaliseerde vrijzinnige stelt dat de kinderdoop de integriteit van het kind aantast”. Ewel ja, ik zal daar maar meteen voor uitkomen: ik ben zo’n “geradicaliseerde vrijzinnige”. Ik ben daar tegen. Niet dat ik er wreed van heb afgezien, en het hoort ook absoluut niet thuis in een discussie over fysieke integriteit. Ze kappen wat koud water over uwe kop en dan zijt ge – willen of niet – voor eeuwig lid van hun clubje. Ik vind dat onredelijk. Ik wil geen lid zijn van hun clubje. En hadt ge mij dat op mijn 18de gevraagd, dan had ik eens meewarig staan grijnzen. Maar nu ben ik dus voor eeuwig bezoedeld. Last dat ik daarvan heb, echt serieus… Enfin, wat ik wou zeggen is dit: Als hij al zo lang zit te wachten, dan zit hij waarschijnlijk op een verkeerde plek te wachten. Want veel vrijzinnigen vinden dat een smerige truc om hen met een lidkaart op te zadelen die ze niet willen. Dus ja, ik vind dopen van kinders oneerlijk en flauw. Maar doe vooral verder want ach ja, er zijn erger dingen. En stel u daar vooral geen vragen bij, want dan komt die fundamentalistische aard van de vrijzinnigen weer boven.

En dan komen we stilaan tot de kern van dit gewauwel. Ziet daar aan den einder: een atheïstische maatschappij met fundamentalistische vrijzinnige trekjes!! De grote samenzwering van extreem rechts en de atheïsten!! Die niet-gelovige honden toch. Verlies ze drie minuten uit het oog en ge hebt het vlaggen: “wordt straks elke uiting van religie in het openbare leven verdacht of verboden?”. Ik vraag mij echt af of die meneer ooit al eens een atheïst van dichtbij heeft gezien. Laat staan een fundamentalistische vrijzinnige. Dat is het discours waarvan ik plat over de grond wil rollen van het lachen, als het al zo triestig niet was. Want wie is hier nu mensen tegen elkaar aan het opzetten, eigenlijk?

Over de financiering van erediensten, dan. Van mij mag dat behouden worden op voorwaarde dat er openbare controle op gehouden wordt. Dus ja, ge moogt uw moslimkindje naar de zondagsschool sturen, maar niet om het te leren dat Darwin een charlatan was. Darwin is mijn maat. De werking van lekenconsulenten, Imans, pastoors etc. is op veel plaatsen een voorbeeld van goede gemeenschapswerking. Als die mensen daar absoluut een beeldeken of een gebedje bij willen doen: ieder zijn meug! De gedachten zijn  vrij, maar dat ge kent ge ondertussen al. Onder leerkrachten zedenleer was dat trouwens destijds (toen ik nog fysiek in de vrijzinnige kerk – thuis – woonde) ook een steeds terugkerende discussie. Ik denk dat ik eerder voorstander ben van religieus onderwijs in alle openbaarheid dan van het gewoon van de scholen weg te halen en geen enkel inzicht meer te hebben in wie wat allemaal wordt wijsgemaakt. Ik wil daar zelfs voor meebetalen. Eigenlijk is dat wreed schoon van mij, we moeten daar eerlijk in zijn.

En net toen ik dacht “nu komt het!”, kwam het.

Met hetzelfde argument waarmee je besnijdenis van jongens verbiedt, wordt het recht op abortus en euthanasie grondwettelijk vastgelegd?

Ik was er al van zin één op aan het wachten. Smijt eens een discussie dood. Al die ongelovige fundamentalistische vrijzinnigen die niets liever willen dan dat ge allemaal uw kindjes aanraadt om euthanasie te vragen als ze een buis op hun rapport hebben? Ik vind dit stuk van zijn tekst zo aanmatigend dat ik zelfs kwaad van word. Het minimaliseert het afschuwelijke lijden van de patiënten en de integere manier waarop men daarmee probeert om te gaan. Woest word ik daarvan, van zo’n vergelijking.

Zelf ben ik – of course, hoe zou het anders kunnen? – pro abortus en pro euthanasie. Bij abortus zelfs zonder vragen. Elk jaar een nieuwe? Dan moeten we misschien eens praten over degelijke anticonceptie, of kijken of er andere dingen aan de hand zijn. Want niemand laat zoiets voor zijn plezier uitvoeren. Maar weigeren? Nooit. Ge moogt niet. Ge hebt daar niets aan te zeggen. Het zijn potverdikke uw zaken niet.

Voor alle duidelijkheid: als de arts dat zelf niet ziet zitten, dan begrijp ik dat. Dan verwijst hij maar door. En nee, ge moet niet meer afkomen als ge zes maand ver zijt. Maar dat heeft de wetgever allemaal al netjes geregeld. Hij is toen zelfs zo moedig geweest om een gelovige koning een duwtje te geven. Ik wijk af (ik heb zelfs een hele lap tekst weggesmeten omdat ik te kwaad werd).

Het is een non-argument om die dingen op dezelfde hoop te gooien. Trouwens, als gij van uw geloof geen euthanasie moogt vragen, dan hoop ik vooral dat ge nooit in de situatie gaat komen dat ge daarmee geconfronteerd wordt. Van mij moet ge niet, echt niet. Van mij moogt ge uw van god gegeven leven tot uw allerlaatste snik uitzweten want ge verzamelt blijkbaar veel extra punten in de hemel voor al uw lijden. Ik begrijp die keuze niet, maar als het de uwe is zal ik ze respecteren en ook daarvoor mee betalen, opdat ge tot de laatste seconden van uw bestaan omringd moogt zijn door goede zorgen. Met plezier zelfs, en met veel liefde.

En dan zegt die mens: moesten abortus of euthanasie religieus voorgeschreven worden, het was al lang verboden. Abortus en euthanasie zijn religieus voorgeschreven: ge moogt niet, potverdekke, en hel en verdoemenis enal. Gelukkig wonen wij in België, het land dat nogal vaak met de racistische term Apenland wordt gelabeld, maar dat gelukkig al jaren en jaren een wettelijk kader heeft voor abortus en euthanasie. Waar het geloof zich sjans niet mee te moeien heeft. Soms, heel soms, ben ik trots op mijn land.

Meneer emmert ondertussen rustig verder:

“Ik vind dus niet dat we ‘religieuze tekens’ uit het straatbeeld en officiële diensten moeten verbannen om tegemoet te komen aan de onverdraagzaamheid van enkelen.”.

Ik vind dat ook niet, zolang ik niet op zijn Amerikaans op een bijbel moet zweren of zo. Dat van die enkelen zou overigens al eens ferm kunnen tegenvallen: in België is ruim 40% van de bevolking niet-religieus. Nog iets waar ik eigenlijk wel trots op ben. Om ze meteen allemaal weg te zetten als “onverdraagzamen” is er misschien ook wel een klein beetje over.

Op dit punt gekomen dacht ik: ok, nu hebben we het allemaal wel gehoord zeker? Maar kijk: er is nog meer ruimte voor stompzinnige “meningen”. Zoals deze:

De vrijheid van godsdienst dreigt de facto vervangen te worden door een plicht tot neutraliteit. We zijn het er allemaal over eens dat het niet kan dat we een bepaalde levensbeschouwing verplicht maken in ons land. Wel ik wens ook niet verplicht te worden om me in het openbaar te gedragen als een vrijzinnige (wat dat ook moge zijn).

Ik vraag mij dat ook af wat dat moge zijn, u openbaar gedragen als een vrijzinnige. Zou dat zeer doen? Meent die mens dat nu echt? Wie denkt hij wel dat we zijn?

De kracht van ons maatschappijmodel is dat we aanvaarden van elkaar dat we andere religieuze denkbeelden hebben, maar dat we toch bij elkaar horen.

Kijk, dat is nu eens helemaal mijn gedacht se, alleen zou ik dat woord religieuze daar niet tussen laten staan. Zo fundamentalistisch ben ik wel, dat er ook mensen zijn met ideeën over de maatschappij zonder dat die daarbij absoluut religieus moeten zijn.

Volgt nog wat gezwam over vrijzinnige fanatici en anti-islamvoelenden (Eén strijd! Of nee, toch niet) die tegen levensbeschouwelijke diversiteit zijn (wie zijn die mensen toch waar hij het voortdurend over lijkt te hebben?)

  • Alsof je enkel een goede Vlaming, Belg of Europeaan kan zijn als je vrijzinnig bent. Natuurlijk niet, waar haalt hij dat? Precies of er zijn geen vrijzinnige klootzakken en geen gelovige goede mensen. Volgens mij heeft die meneer ergens een trauma opgelopen, dat kan echt niet anders.
  • Ik vraag aan de Open vld, sp.a en Groen, het recht om gelovig te zijn, altijd en overal. ’t Is al goed, ge moogt. Op voorwaarde dat ik ook mag zeggen dat ik er nogal op sta om niet gelovig te zijn.

En zoals altijd zit het venijn in de staart:

En voor wie denkt dat het atheïsme of de vrijzinnigheid superieur is en mensen behoedt voor de religieuze onderdrukking, ga eens naar Noord-Korea, waar in naam van het atheïsme gelovigen vervolgd worden. Geen enkel levensbeschouwing is vrij van zonden.

Nu de grote H blijkbaar niet meer volstaat om een discussie plat te slaan, staat er gelukkig een andere maffe dictator klaar. En die zou dan een atheïst moeten voorstellen. Dat geen enkele levensbeschouwing vrij is van zonden, daar ben ik nog niet zo zeker van. Ik zal eens iets zeggen dat ik misschien beter eerst zou opzoeken, maar als ik zeg dat het een mening is, is het misschien gepermitteerd om het zonder bewijsmateriaal toch in de groep te gooien. In de hele geschiedenis van de mensheid zijn er nul gevallen gekend van mensen die op grote schaal misdaden hebben gepleegd in naam van het atheïsme. Nul de botten. Dat er misdaden gepleegd zijn door atheïsten zegt daar niets over. Probeer dat eens te zeggen over katholieken of moslims. Dat gaat u niet lukken. Ha!

Mijn korte samenvatting van het artikel blijft voor mij overeind: zever in pakskes, dat hele artikel.

Advertisements
This entry was posted in Tleven and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s